• Lone Blichert-Hansen, Strandgade 32A, 4760 Vordingborg, Tlf. 2139 5111 (formand)
  • Ea Trane, Dalkildevej 11, 4780 Stege, Tlf.: 2162 1297
  • Søren Surland, Pernillevej 15, 2400 Kbh. NV, Tlf.: 4012 8065
  • Winnie Lykkesteen, Klintholm Havnevej 28, 4791 Borre, Tlf. 2259 0338
  • Børge Pedersen, Tlf. 2032 4544

Suppleant Jan Blichert-Hansen

Suppleant Per Lundsager

Hvis der er noget galt med dyrene kan du ringe til foreningens hyrde på tlf. 2562 6617