Jydelejet strækker sig 1½ km i nordøstlig retning fra Hunosø til kanten af Møns Klint ved Jydeleje-faldet, lige ved siden af den fantastiske kridtformation Taleren.

Det er sammen med Høvblege de to mest værdifulde kalkoverdrev i Danmark.
Skrænterne på begge sider rækker op til "bjerg"-toppene med en højdeforskel på op til 75 meter.

Jydelejet er et kuperet og utroligt smukt overdrev med spredte enebærbuske og en meget rig flora. 14 orkidé-arter og en række andre sjældne og rødlistede planter, insekter og fugle, giver sit væsentlige bidrag til at Høje Møn er det naturområde i Danmark, der har det største antal rød- og gullistede arter, og dermed den største biodiversitet.

Baggrunden for denne pragtfulde mangfoldighed er blandingen af naturgiven kalkrig jordbund og menneskets indflydelse via græsning. Sydvendte, soleksponerede skråninger  -  skråninger med gamle bevoksninger af flerstammede bøge, som resultat af tidligere stævning og græsning -  små øer af enebær og andre stikkende buske  -  hele denne mosaik skal plejes, og helst på den selvsamme måde, som har skabt den. Altså - genoptagelse af de gamle driftsformer: græsning, stævning og undertiden rydning.


Horndrager
Kejserkåbe