I Jydelejet græsser omkring tyve stykker voksent robust og kan gå ude hele året - også i den hårdeste vinter.

Hvis kvæget ikke kan findes græs på grund af sne, begynder det blot at æde nærende knopper af buske og træer i stedet. Kvæget får ikke tilskudsfoder, da dette ville forøge mængden af næringsstoffer i Jydelejet. For mange næringsstoffer ville ændre vegetationen, og mange af de planter, man ønsker at bevare, er netop planter, som kun vokser på næringsfattig jord.

Kvæget skal selvfølgelig altid have adgang til vand. Hovedparten af det vand, kvæget drikker, stammer fra søen (Galtemosen) i Jydelejet, og i perioder hvor søen fryser til, hugges der hver dag hul i isen. Men ud over søen har kvæget også muligheder for at drikke af kilder to steder i Jydelejet. Disse kilder har åbent vand året rundt.

Galloway-kvæg er meget fredeligt, og i modsætning til mange andre kvægracer kommer det ikke nysgerrigt hen mod mennesker. Hvis man nærmer sig kvæget, går det bort, inden man kommer for tæt på. Den eneste undtagelse er køer med kalve. Hvis man går hen mod en kalv, vil koen forsøge at forsvare kalven. Derfor bør man holde sig i respektfuld afstand fra kalvene.