Hermed indkaldes til generalforsamling i Græsningsforeningen Høje Møn, lørdag d. 7. april kl. 12.00  i fælleshuset på Camping Møns Klint.

Vi starter klokken 11:00 ved parkeringspladsen i Jydelejet med tur op til kvæget i mellemfolden, og efter turen giver foreningen en småkage, så medbring meget gerne kaffe selv. Selve generalforsamlingen afsluttes med frokost ca. 13:30

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Godkendelse af budget

5. Nyt fra Hegnsgruppen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  Lone, Søren og Helle er på valg.  Lone og Søren accepterer genvalg.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Som sædvanligt afslutter vi med fællesspisning af kød fra egne Galloway dyr.

 

Bestyrelsen v/ formand Lone Blichert

Senest opdateret ( Torsdag, 08. marts 2018 18:09 )