Det er blevet tid til den årlige naturplejedag i Jydelejet.
Som tidligere år foregår det område i Jydelejet kaldet ”Horndragerindelukket”, hvor en af de sjældne orkidéer har den største bestand.

Vil du være med til at pleje dette område så har du chancen den 1. oktoner 2017 for at deltage i naturplejedag, der arrangeres i samarbejde med Naturfredningsforening og Naturstyrelsen Storstrøm.

Der skal slås med le, og høet skal rives væk, så forholdene for Horndrageren kan blive så optimale som muligt. Vi spiser frokost sammen i de smukke omgivelser så medbring mad og drikke.

Dato: Søndag den 1. oktober 2017.

Tidspunkt: Kl. 10-15.

Mødested: P-pladsen ved Jydelejet, Langebjergvej 1, 4791 Borre.

Medbring: Madpakke, praktisk påklædning og fodtøj, arbejdshandsker og hvis muligt le og rive eller andre egnede redskaber.

Arrangementet er gratis.

Arrangører: Græsnngsforeningen Høje Møn, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen Storstrøm,
Geo Center Møns Klint og Vordingborg kommune.