Hermed indkaldes til generalforsamling i Græsningsforeningen Høje Møn, d. 1. april kl. 13.00  i fælleshuset på Camping Møns Klint

Vi mødes klokken 11:30 ved Jydelejet til en tur rundt til kvæget. Efter turen giver foreningen en småkage, så medbring meget gerne kaffe selv.

Klokken 13:00 er selve generalforsamlingen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Oprettelse af Hegnsgruppe
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ea og Winnie er begge på valg og accepterer genvalg.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Som sædvanligt afslutter vi med fællesspisning af kød fra egne Galloway dyr.

Bestyrelsen v/ formand Lone Blichert

Senest opdateret ( Søndag, 12. marts 2017 20:53 )