Græsningsforeningen Høje Møn indkalder hermed til sin ordinære Generalforsamling den 4. april 2014.

Generalforsamlingen afholdes i Kridthuset i Stege (bemærk ændret mødested) og starter kl. 19.00.

Dagsorden for generalforsamlingen:

• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af det reviderede regnskab
• Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
• Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne som skal behandles.

Under beretningen vil vi bl.a. lægge op til debat om kødet og foreningens 10 års jubilæum næste år.

Ebbe Møller Olesen og Leif Michelsen er på valg og Leif modtager ikke genvalg. Bestyrelsen er interesseret i at få nye medlemmer og opfordrer alle til at melde sig

Der vil som tidligere blive serveret lidt dejligt Gallowaykød m.m. (kl. 20.00) og aftenen slutter med et foredrag, hvor geolog og naturguide, Alex Sonnenborg fortæller om geologien under Jydelejet og Høvblege på Høje Møn.

Af hensyn til spisningen vil vi meget gerne høre om du kommer og spiser med. Kontakt Ebbe, Ea eller send besked til foreningen som svarmail.

Formand Ebbe Møller Olesen