BESTYRELSENS BERETNING GHM (Ordinære Generalforsamling d. 5. april 2013):

Velkommen til vores nye mødested her i Lendemarke. Da jeg igen i år ellers skulle skrive en beretning, blev jeg som sædvanlig opmærksom på, at jeg kunne blive beskyldt for at gentage mig selv. "At komme til at genbruge talen fra sidste år!" Umiddelbart er det dog ikke sandt, men vi er efterhånden ved at være en godt etableret forening med en erfaren bestyrelse (mig, Ea, Winnie, Søren og Leif og en professionel stab (NC, Karl, og Uffe/Bente). Vi samarbejder fint også med NST og kommunen, bla. i høringen om naturhandleplanen for Høje Møn - og alt kører på godt jysk tilsyneladende nogenlunde - også selvom der sker fejl. Og 2012 gik rigtig fint med Bl.a.:

29/5 Winnies hverdagsartikel på hjemmesiden fra pinsemorgen
17/6 De vilde Blomsters Dag i Jydelejet med HC og Ib Johnsen. 81 deltagere
30/6 Hegnsdag med 15 deltagere inkl. en ny hjælp fra NST
8/7 Orkidedag i Jydelejet og Klinteskoven med Hans Hinke. 83 deltagere.
22/7 Insekt/sommerfugledag i Høvblege m Per Stadel Nielsen50.  deltagere
16/9 Høslet/naturplejedag i Horndragerindhegningen m. HC, Elise og 18 deltagere
25/10 Blev slagtekvæget drevet sammen af en lille udvalgt flok
17/11 Kødudlevering i Stensved m. Gløgg og æbleskiver. Hvor er det dog godt kød!
20/2 Ni tyrekalve studet (se omtale på hjemmesiden)

Den største anke mod årets ture var nok for mange deltagere og for lidt aktivitet for vore egne medlemmer. Gløgg og servering af kød er et lille plaster for det!

Økonomien i foreningen er sund som Søren senere vil forklare mere om, men årsagen er klart det fordelagtige tilskud som vi får fra NST. Vi skal derfor fortsat være opmærksomme på, hvad vi bruger pengene til. Vi skal også være meget opmærksomme på de ændringer der sker omkring f.eks. dyrevelfærd, hvor der måske kommer krav om skure for udegående dyr, men det kan vores venner i Gallowayforeningen måske belyse. Natura2000handleplanen i praksis viser vi senere i år på turen den 2/6. Bestyrelsesmøder går godt, og vi har fx. set på spørgsmålene fra sidste års generalforsamling om fx. bank, hegn og folde. Vi holder møderne lidt rundt omkring på forskellige destinationer i Stege. Vi kender efterhånden vore opgaver og roller, men nyskabelser etc. er det ikke blevet så meget til. Vi forestiller os derfor at vi vil indbyde suppleanterne til møderne, og her i dag invitere medlemmerne til at komme med nye forslag og ideer. Hvad skal der f.eks. ske i jubilæumsåret 2005?

Programmet bliver dog her i 2013 det modsatte nemlig, "back to basis", - med fokus på foreningens kerneydelser om kvægdrift og naturpleje:
5/4 Generalforsamling med tema om Gallowayforeningen og vores kvæg
11/5 Hegnsdag under ledelse af Leif (flere medlemmer er velkomne)
2/6 Medlemstur til Høvblege om Natura2000 handlingsplanen i praksis m. Stefan, VK, Mikkel, NST, og vores Uffe, GHM (om bl.a. fuglene)
16/6 De vilde Blomstersdag om "Grimsdalens Hemmeligheder". HC og EMO
29/6 Oprindelig natur og naturpleje i Jydelejet. Lokale Lis Ravnsted-Larsen
15/9 Høslet og naturplejedag med NST, DN, GHM og Vordingborg Kommune.

Ea vil du fortælle lidt om foreløbige planer omkring dyrenes antal og velfærd netop nu, de kommende drivninger og slagtningen, som du har mere fod på?

Ebbe Møller Olesen
Formand for GHM